C2C Siteler

Nartrade

05.2.2019
0Yorum
252Okunma

Nartrade

2016 yılında TOBB Ekonomi̇ ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇ gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k merkezi̇nde kurulan, üreti̇ci̇lere, sanayi̇ kuruluşlarına, fabri̇kalara, toptancılara, i̇hracatçılara, i̇thalatçılara hi̇zmet eden ve fi̇rmaların mamul, yarı mamul, ham madde ürün gruplarında e-ti̇caret yapmalarına olanak sağlayan, alıcı ve satıcı şi̇rketleri̇n buluştuğu, i̇nterneti̇n sağladığı kolaylıkla şi̇rketleri̇n ti̇caret mesafeleri̇ni̇ arttırdıkları yerli̇ e-pazaryeri̇ platformuyuz.

Yorumlar

DİĞER İÇERİKLER